1. Mục đích:

Chính sách bảo mật thông tin này nhằm mục đích quy định việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi truy cập và sử dụng website https://orient-watch.vn/ (sau đây gọi là “Website”).

2. Phạm vi áp dụng:

Chính sách này áp dụng cho tất cả khách hàng truy cập và sử dụng website https://orient-watch.vn/.

3. Thu thập thông tin cá nhân:

Khi truy cập và sử dụng website, Orient-watch.vn có thể thu thập các thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

  • Thông tin do bạn cung cấp: Tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán, v.v.
  • Thông tin thu thập tự động: Địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, trang web bạn truy cập trên website, v.v.

4. Sử dụng thông tin cá nhân:

Orient-watch.vn sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn.
  • Xử lý đơn hàng và giao hàng.
  • Gửi thông tin khuyến mãi, quảng cáo và cập nhật về sản phẩm mới.
  • Phân tích hành vi người dùng để cải thiện chất lượng dịch vụ.
  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng và hỗ trợ khách hàng.

5. Lưu trữ thông tin cá nhân:

Orient-watch.vn sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trên hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

6. Chia sẻ thông tin cá nhân:

Orient-watch.vn sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền.

7. Bảo mật thông tin cá nhân:

Orient-watch.vn đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và vật lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, do tính chất của internet, Orient-watch.vn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân của bạn.

8. Quyền của bạn:

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc yêu cầu Orient-watch.vn ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc Orient-watch.vn sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích marketing.

9. Thay đổi chính sách:

Orient-watch.vn có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên website https://orient-watch.vn/ và có hiệu lực ngay từ khi đăng tải.