Chính sách đổi sản phẩm sau mua:
– Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm mua hàng, nếu đồng hồ gặp các lỗi kỹ thuật trong máy như sau:
  •  Đồng hồ không chạy hoặc chạy không chính xác (với đồng hồ cơ, chạy nhanh chậm  vượt quá mức quy định cho phép của từng thương hiệu)
  •  Hơi nước trên mặt đồng hồ.
  •  Các lỗi bên trong mặt số.
  •  Các lỗi kỹ thuật khác bắt nguồn từ bên trong máy đồng hồ.
Công ty kiểm tra và đổi mới cho Khách hàng nếu nghiêm trọng. Sản phẩm lỗi chỉ được đổi sau khi đã có xác nhận của kỹ thuật trung tâm bảo hành.